Partneři
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Hlavní partner
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Hlavní mediální partner
Prima Zoom Hlavní mediální partner
Prima Zoom Mediální partner
Prima Zoom Mediální partner
Prima Zoom Mediální partner
Prima Zoom Mediální partner
Prima Zoom Mediální partner

Program Praha

Kino Aero

27. 11. 2018

Biskupcova 1733/31,

Praha 3, 130 00

16:00

otevření kina

v předsálí prezentace značek partnerů festivalu

17:00

zahájení festivalu

17:10

První filmový blok

  • Backyards
  • 2.5 Million
  • Where the Wild Things Play
  • Last Honey Hunter, The
  • Imagination

18:40

Přestávka

19:10

Jesse Guthrie – LIFE OF NOMAD CLIMBER (Život kočovného lezce)

20:40

Přestávka

21:10

Losování vstupenek / anketních lístků

21:25

Druhý filmový blok

  • Johanna
  • Loved By All
  • DreamRide
  • Tsirku
  • Stumped

22:55

Ukončení festivalu

Během celého festivalu si budete moct v předsálí prohlédnout stánky partnerů, případně i nakoupit. Lákáme vás na značky Patagonia, Ski Trab, Goal Zero a ABS Airbag.

Vstupenky

V předprodeji

Možné zakoupit do 17. 10. 2018

200 Kč včetně 15% DPH
V předprodeji a na místě

Možné zakoupit v předprodeji od 18. 10. 2018 a na místě

250 Kč včetny 15% DPH

Vstupenky je možné koupit v předprodeji na pokladně Kina Aero nebo. Předprodej již byl zahájen.