Partneři
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Hlavní partner
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Hlavní mediální partner
Prima Zoom Hlavní mediální partner
Prima Zoom Mediální partner
Prima Zoom Mediální partner
Prima Zoom Mediální partner
Prima Zoom Mediální partner
Prima Zoom Mediální partner

Stumped

 

 

Maureen Beck has never let the fact that she is missing her lower left arm hold her back from climbing. She doesn’t want to be considered a good one-armed climber, or a good female climber…she just wants to be a plain good climber.

 

Maureen Beck nikdy nepřijala fakt, že ztráta jejího levého zápěstí by ji mohla vyřadit z lezení. Nechce být výbornou jednorukou lezkyní nebo prostě jenom výbronou lezkyní, ona chce prostě jenom lézt.

 

(25 min, strong female, humour, Reel Rock, adult content)