Partneři
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Hlavní partner
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Hlavní mediální partner
Prima Zoom Hlavní mediální partner
Prima Zoom Mediální partner
Prima Zoom Mediální partner
Prima Zoom Mediální partner
Prima Zoom Mediální partner
Prima Zoom Mediální partner

Loved By All: The Story of Apa Sherpa

 

 

Apa Sherpa has climbed Mount Everest 21 times, but he wouldn’t wish this upon anybody. Having grown up in the remote Khumbu region of Nepal, Apa was forced to leave school and work as a porter at the age of 12. For Nepal’s rural people, the income earned as a high altitude porter conflicts with the dreams made possible only through education and knowledge.

 

Apa Sherpa vylezl 21 krát na Mount Everest, ale vlastně by to nikomu nepřál. Vyrůstal v odlehlé vesničce pod Everestem v regionu Khumbu v Nepálu. Apa a mnoho jeho vrstevníků jsou po absolvování školní docházky ve svých 12 letech určeni k životní dráze nosiče. Pro nepálce je příjem z práce vysokohorského nosiče v konfliktu se sny a možnostmi práce které by byly k dosažení přes vzdělání a znalosti.

 

(14 min, culture)