Partneři
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Hlavní partner
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Partner festivalu
Prima Zoom Hlavní mediální partner
Prima Zoom Hlavní mediální partner
Prima Zoom Mediální partner
Prima Zoom Mediální partner
Prima Zoom Mediální partner
Prima Zoom Mediální partner
Prima Zoom Mediální partner

Dream Ride

 

 

Poetic, artistic, and inspiring, ride along with us as we traverse volcanic fields, explore hidden lava caves, and race down rivers of ice.

 

Poetická, umělecká a inspirující jízda kde budeme cestovat mezi vulkanickými poli, objevíme skryté lávové jeskyně a projedeme se po zamrzlých řekách.

 

(6 min, mtb, poignant)